top of page

Tereny zielone

Pielęgnacja zieleni

- Wycinka drzew

- Kosiarka bijakowa z koszem

- Kosiarka mulczer tylno boczny

- Koszenie terenow zieleni, boisk

- Koszenie trawy i pielęgnacja małych i dużych terenow zieleni

- Usługi miniładowarką

- Traktorek z glebogryzarką separacyjną

- Koszenie łak 

- Porządkowanie terenów zieleni

- Wycinka drzew, krzewow,przeswietlanie drzewostanu

- Koszenie nieużytków rolnych

- Prace ziemne (koparko-ładowarka)

- Przygotowanie terenu pod inwestycje

- Rębak do gałęzi

Oraz inne prace związane z utrzymaniem terenów zieleni

bottom of page