top of page

Pielęgnacja ogrodów

Trawnik

- zakładanie trawników sianych i z rolki

- łąki kwietne

- montaż siatki na krety

- wertykulacja i renowacja

- aeracja wgłębna i powierzchniowa

  (napowietrzanie systemu korzeniowego)

- piaskowanie 

- wałowanie

- nawożenie, opryski

- koszenie trawników

- wycinarka darni

Systemy automatycznego nawadniania

- projekt instalacji nawadniającej

- montaż systemu nawadniającego

- serwis i modernizacja systemu nawadniającego

- przygotowanie nawadniania do zimy i do sezonu

 

Pielęgnacja drzew

- Cięcie

- Pielęgnacyjne

- Formujące

- Korygujące

- Odmładzające

Pielęgnacja roślin

- cięcie oraz formowanie roślin

- sadzenie, przesadzanie drzew, krzewów i bylin

- nawożenie,ochrona roślin

- odchwaszczanie rabat

- przycinanie i formowanie żywopłotów

- ściółkowanie roślin

- ochrona środkami roślin

Prace porządkowe

- grabienie liści

- wywóz biomasy (trawy, liści, gałęzi)

- utrzymanie dróg, ścieżek, podjazdów

- obsługa systemów filtracyjnych, utrzymanie czystości oczek wodnych

- utrzymanie infrastuktury ogrodowej

Wykonywanie obrzeży rabat

Mała architektura

Gabiony

Ścieżki ogrodowe, patio 

Usługi mini traktorkiem z glebogryzarką separacyjną

Wycinarka darni

Przygotowanie podłoża pod trawnik

Usługi miniładowarką

Równanie, niwelacja terenu

Drenaż i odwodnienia działek

Rębak do gałęzi 

Oraz inne prace związane z utrzymaniem ogrodów i terenów zieleni

bottom of page