top of page

Legalna Wycinka - niepotrzebne pozwolenie


Jeszcze parę miesięcy temu wymagane było obowiązkowe pozwolenie na usuwanie drzew i uciążliwych krzewów z ogrodów czy z zapuszczonych działek, których wiek nie przekraczał 10 lat bądź obwód pnia był wiekszy niż :

35 cm — jeśli jest to topola, wierzba, kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, robinia akacjowa albo platan klonolistny,

25 cm — jeśli chcesz wyciąć inny gatunek drzewa,

Samowolna wycinka drzew bez odpowiedniej zgody wydanej przez Urząd Miasta nie była możliwa,gdyż naliczane były kary sięgające nawet 50 tys. złotych za jedno drzewo w zależności od wielkości i gatunku.

Od 1 stycznia 2017 r. właściciele prywatnych nieruchomości i gospodarstw mogą bez zezwolenia przystąpić do wycinki drzew i krzewów na swojej działce bez względu na gatunek.

Dotyczy to tylko posesji prywatnych. Firmy nadal muszą starać się o stosowne pozwolenie na usunięcie drzew i krzewów na swoim terenie.

Rada gminy w formie uchwały może wprowadzić swoje ograniczenia co do wycinki drzew i krzewów. Uwzględniać będą określone kryteria co do gatunku, wieku i średnicy drzew, które będzie można usuwać bez potrzebnej zgody z Ochrony Środowiska.

Jednak przed przystąpieniem do usunięcia drzew czy krzewów bezpieczniej będzie skontaktować się z odpowiednim organem Państwowym w swojej miejscowości w celu uzyskania szczegółowych informacji.


74 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page